Obowiązki informacyjne RODO

Ogólne informacje dot. RODO

RODO to unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej „Rozporządzenie”. Celem tego rozporządzenia jest m.in. umożliwianie Tobie większej kontroli nad przepływem Twoich danych osobowych.

Administrator: Robert Guzik Consulting Group (działający pod nazwą handlową Content Masters („CM”), NIP: 5521714590.

Adres kontaktowy do administratora: office@conmas.pl

W jakich celach m.in. wykorzystujemy Twoje dane?

Dane wykorzystujemy w celu:

  • zawarcia z Tobą umowy, a następnie w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
  • prowadzenie newslettera,
  • obsługi zapytań skierowanych przez formularz kontaktowy (w tym obsługa wycen projektów i usług),
  • prezentacji oferty lub informacji,
  • prowadzenie statystyk celem dopasowania treści do trendów.

Z zawarciem przez Ciebie umowy z CM wiąże się szereg innych obowiązków – rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach również będziemy przetwarzać Twoje dane. Wykorzystujemy je również, by przekazać Ci naszą ofertę – jest to tzw. cel marketingowy. Jeśli jednak nie chcesz otrzymywać ofert możesz zgłosić sprzeciw – kontaktując się z nami.

Jakie prawa daje Ci RODO?

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przeniesienia danych.

 

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informujemy, że na działania administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Hosting

Hosting serwisu www.conmas.pl zapewnia zewnętrzny dostawca – firma Hitme.pl, NIP: 879-248-70-67. Na mocy umowy zawartej na te usługi zostały jej powierzone dane osobowe.

Google Analytics i Google Ads

Google LLC tworzy dla serwisu www.conmas.pl statystyki dotyczące odwiedzin na stronie w celu zrozumienia zainteresowania użytkowników i optymalizacji treści. Odbywa się to za pomocą zawartego w kodzie strony identyfikatora śledzenia w związku z zawartą umową pomiędzy ww. podmiotami. Użytkownicy mają możliwość uniemożliwić „śledzenie” poprzez m.in. zarządzanie plikami cookies i wycofanie zgody na pliki dotyczące STATYSTYK. Nasza firma bardzo poważnie traktuje wszelkie dane osobowe użytkowników dlatego identyfikacja użytkownika odbywa się jedynie za pomocą identyfikatora urządzenia, nie stosujemy w google innych opcji jak na przykład identyfikator użytkownika. Dodatkowo zgodnie z zawartym w kodzie strony żądaniem – Google LLC jest zobowiązane animizować adres IP użytkowników. Umożliwienie „śledzenia” użytkownika nie jest niezbędne do korzystania z naszej strony, lecz pomaga nam w optymalizacji treści i układu strony w związku z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Nasz serwis może korzystać z płatnych reklam Google tj. Google Ads. W związku z powiązania usług Google Analytics z Google Ads możemy uzyskiwać informacje o sposobie w jaki użytkownik dostał się na naszą stronę np. z wyszukiwarki google, z reklam lub samoistnie wpisując adres strony. Ww. śledzenie można zablokować poprzez zablokowanie plików cookies w przeglądarce (szczegóły znajdują się w polityce plików cookies) i/lub poprzez nie wyrażenie zgody na pliki cookies dotyczące statystyk. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

Dodatkowe informacje

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi przesłanych zapytań (formularzy kontaktowych, formularzy wyceny) oraz zawarcia umowy i wykonywania umowy.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), ale dane te nie umożliwią identyfikacji osoby (z tymi danymi nie będą zapisywane inne informacje umożliwiające w połączeniu identyfikację konkretnej osoby).

 

Informujemy, że informacje związane z plikami cookies, znajdują się w osobnym dokumencie, polityce plików cookies dostępnej na www.conmas.pl